Čo je to LED?

Svetelná dióda LED je polovodičový svetelný zdroj.  LED diódy sa používajú pri mnohých výstražných zariadeniach, a sú stále viac využívané pre ďalšie osvetlenie.  Predstavil sa v roku 1962, ako praktická elektronická súčiastka. Prvé LED diódy vydávali nízkointenzitné červené svetlo, ale už je k dispozícii široká ponuka moderných verzií, viditeľné, ultrafialové a infračervené vlnové dĺžky, s veľmi vysokou svietivosťou.

Keď dióda, emitujúca svetlo je zapnutá, elektróny sú schopné na rekombináciu cez elektrónové diery zariadenia, čím uvoľnia energiu vo forme fotónov. Tento jav sa nazýva elektroluminescenciou a farba svetla (správne pre energiu fotónu) je určená energetickou medzerou polovodiča.
LED sa často dá použiť na malých oblastí (menej ako 1 mm2) a pri formovaní trámovej konštrukcie sa používajú integrované optické komponenty. LED diódy majú mnoho výhod oproti klasických svetelných zdrojov, vrátane zníženia spotreby energie, dlhšej prevádzky, lepšej stabilite, menšej veľkosti, rýchlejšieho prepínania a väčšej odolnosti a spoľahlivosti.  

Svetelné diódy sa používajú v rôznych verziách, ako náhrada za letecké osvetlenie, osvetlenie automobilového priemyslu, (najmä brzdové svetlá a smerovky), rovnako ako aj pri semaforoch.  Vďaka ich kompaktnej veľkosti úzkej šírke pásmy, rýchlosť prepínania a extrémna spoľahlivosť umožnili vývoj nového text a video displeja, vrátane aj senzorov, zatiaľ čo ich vysoký kurz je tiež užitočné pre pokročilú komunikačnú technológiu.  
Infračervené LED diódy sa tiež používajú pre diaľkové ovládanie mnohých komerčných produktov, vrátane televízorov, DVD prehrávačov a ďalších domácich spotrebičov.

Čo je hlavnou výhodou LED?

1.    Účinnosť: LED vyžaruje viac svetla na watt než žiarovky.  Jeho účinnosť  neovplyvní tvar a veľkosť, na rozdiel od fluorescenčných žiaroviek alebo rúrok.
 
2.    Farba: LED diódy emitujú rôzne farby bez použitia farebných filtrov, ako je to potrebné pri tradičným svetelným metódam.  Je to efektívnejšie a môže znížiť počiatočné náklady.

3.     Veľkosť: LED môže byť veľmi malý (menej ako 2 mm2 ) a dá sa ľahko naplniť na dosky s plošnými spojmi.

 
4.    Čas vy- a zapnutia: LED sa rozsvieti veľmi rýchlo.  Typický červený LED indikátor dosiahne plný jas v rámci niekoľkých mikrosekúnd. LED je používaný aj pri komunikačných zariadeniach, kde čas odozvy môže byť ešte rýchlejší.
 
5.    Pri jazde na bicykli: LED je ideálny pre použitie pri jazde na bicykli. Dá sa vypnúť a zapnúť, na rozdiel od fluorescenčných lámp, žiariviek, ktoré svietia vtedy, keď bicyklujeme rýchlejšie, alebo HID lámp, ktoré vyžadujú dlhú dobu pred reštartovaním.

 
6.    Zatemnenie: LED je veľmi ľahko nastaviteľný pomocou zvýšením, alebo znížením pulznej šírkovej modulácie prúdu.

7.    Studené svetlo: Na rozdiel od väčšiny svetelných zdrojov, LED vyžaruje veľmi málo tepla vo forme IR, ktorý môže spôsobiť poškodenie v citlivých objektoch alebo látkach.  Použitá energia rozptýli vo forme tepla v základe LED.

 
8.    Pomalé zlyhanie: LED žiarovky v priebehu času väčšinou zhasnú, než náhle zlyhajú.

9.    Životnosť: LED žiarovky majú pomerne dlhú životnosť.  Jedna správa odhaduje 35.000 50.000 hodín životnosti, aj keď čas na úplné zlyhanie môže byť dlhšia.  Životnosť fluorescenčných lámp je zvyčajne 10.000 až 15.000 hodín, v závislosti od podmienkach používania.
10.    .Odolnosť proti rázom: LED sa skladá z pevných polovodičových zložiek, preto je mu ťažké urobiť vonkajšiu škodu, na rozdiel od tradičných krehkých žiaroviek.

11.    Sústredenie: LED sa dá navrhnúť tak, aby sústredil svoje svetlo.  Žiarovkové a fluorescenčné zdroje často vyžadujú externý reflektor na zbieranie a ovládanie svetla.


Čo je všeobecná charakteristika pre LED?


1.    Jas: Často sa používa nesprávne, pokiaľ ide o osvetlenie, ako synonym pre svetelný tok, čím objektívne merajú pevnosť. Termín je správne používaný, keď opisuje jas obrazovky displeja alebo televízora.

2.    Reprodukcia farieb: Všeobecný výraz na pôsobenie, keď svetlo vráti farbu rôzných osvetlených objektov.

3.    Vykreslovanie farby (CRI): Hodnota, ktorá dáva rozdiel medzi svetelným zdrojom a referenčným žiarením osvetlených farieb. Referencia je volfrámová žiarovka naplnená plynom, vyššie teploty farby dosiahnu so čpeciálnymi filtermi. Najvyššia hodnota je 100.

4.    Viditeľné spektrum
Viditeľné spektrum je tá časť elektromagnetického spektra, ktorá je viditeľná ľudským okom, typicky medzi 390nm a 750nm.

5.     Farba teploty
Pri žiarovkách teplota farby sa rovná s teplotou vlákna. Otepľovanie objektov sa dá charakterizovať s tým pojemom pokiaľ nezačne žiara. Množstvo vydaného žiarenia súvisí s danlivou farbou. Ľahko sa dá predstaviť horúci kov, ako žiari najprv červeno, potom oranžovo, nakoniec bielo, vďaka zvyšovaniu teploty.

6.    Korelačná teplota farby (KVT)
Teplota absolútneho čierneho telesa, ktorého farebnosť sa najviac podobá svetelného zdroja. Obvykle je uvedené v Kelvinoch (K).  Čím nižšie je teplota Kelvin, tým teplejšie je svetlo, čo sa dá cítiť.

7.    Digitálne adresovateľný povrch osvetlenia (DALI)
Stmievacie lampy pre ovládanie digitálneho komunikačného protokolu boli pôvodne vyvinuté v Európe.

8.    Priame použitie svetelnej techniky
Svietidlá sú určené najmä pre inštaláciu, nie pre osvetlenie.  Napríklad svetelnotechnické pole sa dajú priame použiť pri zariadení, alebo veľkých displejoch, dopravných signáloch a znamení o zmene smeru.

9.    Kontrolovaný svetelný zdroj
Svetelný zdroj, ktorý vyžaruje svetlo iba v smere, kde je špicatá alebo orientovaná.
10.    DMX
Digitálny komunikačný protokol pre ovládanie svietidiel, pôvodne vyvinutý pre ovládanie osvetlenie pódia.

11.    Účinnosť
Pomer svetelného výkonu zdroja svetla a celkovej elektrickej spotreby energie, vyjadrený v Watt/lumen (lm / W).

12.    Svetelný prúd
Energia lúče, ktorá prejde cez priestor počas istej časovej jednotky. Slúží na meranie sily zisteného svetla. Dá sa upraviť tak, aby odrážal zmeny rôznych vlnových dĺžkach svetla pre ľudské oko.

13.    Duchový obraz
Účinok, ktorý nastane, keď svietidlá vo vypnutom stave slabo žiaria kvôli zvyškového napätia v obvode.
14.    Goniofometer
Fotometrické zariadenie na testovanie distribúcie svietivosti, pre efektivitu a svetelný tok svietidiel.

15.    Chladič
Súčasť tepelného systému, ktorá vedie alebo premení teplo, dôsledkom čoho budú citlivé komponenty, ako sú LED a elektroniky chránené.

16.    Vysokovýkonný LED
Vysokovýkonný LED je ten, ktorý vedie prúd 350 mA alebo väčší.

17.    Veľký jas
Vysoký jas je termín, ktorý sa často používa na opis LED, ale nemá žiadnu zmyseľ, pretože sa nejedná o žiadnu úroveň výkonu.

18.    Horúci/Studený faktor
Výkon relatívnej svetelnej emisie skúmali na dvojakej teplote. U výrobkov Luxeon relatívna svetelná emisia je 100 ° C v porovnaní s Tj 25c Tj.  Horúco otestované produkty, ako sú LUXEON majú relatívnu svetelnú emisiu 100 ° C v porovnaní s Tj 85 ° C Tj.

19.    Horúce testovanie
LED testovanie a špecifikácia pri zvýšenej teplote 85 ° C.

20.    Osvetlenie
Intenzita svetla dopadajúca na plochu klesá. Ak sa meria v metroch štvorcových, jednotka osvetlenia je lux (lx).

21.    Severoamerická spoločnosť osvetlenia (IES)
Členovia spoločnosti sú uznaní technickí odborníci osvetlenia, ktorí sú vynikajúcimi informátormi praxu dobrého osvetlenia pre svojich partnerov a zákazníkov, prostredníctvom rôznych programov, publikácií a služieb.
22.    Vnútorná integrácia výkonu
Prístup k hospodáreniu energie, ktoré integruje prúd priamo do napájania, a vytvorí s tým efektívnu časť energie, ktorá konsoliduje premenu sieťového napätia a LED ovládanie.

23.    Infračervené
Podáva elektromagnetické žiarenie v rozsahu 700 nm - 3000 nm vlnovej dĺžky.
 
24.    Integračná guľa
Prístroj používaný na optické, fotometrické alebo rádiometrické meranie.

25.    Teplota pripojenia
Teplota pripojenia, známa ako Tj, je teplota aktívnej oblasti LED diódy.

26.    Teplota Kelvin
Termín a symbol (K) sa používa na označenie porovnávacých farebných vzhľadov svetelného zdroja v porovnaní s teoretickým čiernym telesom. Žltkasté žiarovky majú teplotu 3000K. Žiarivkové zdroje môžu mať teplotu v rozmedzí od 3000K do 7500K a vyššie.

27.    Lumen (lm)
Medzinárodná (SI) jednotka svetelného toku alebo množstvo svetla sa rovná so svetlom, rozprestieraným na štvorcovometrovom povrchu kvôli energie žiarovky, keď všetky jeho časti sú na jeden meter od svetelného zdroja.  Napríklad jedna sviečka obsahuje asi 12 lumenov.

28.    Lumen znehodnotenie
Popisuje percento strateného svetla vo vzťahu k pôvodnému svetelnému výstupu.  Pre viac informácií pozri lumenovú údržbu.

29.     Lumenová údržba
Viditeľné svetlo, žiarené zo svetelného zdroja počas jednotky času. Je vyjadrené v percente počiatočného svetelného prúdu.

30.    Lumen údržbová krivka
Graf znázorňujúci predpokladanú priemernú emisiu energie LED.

31.    Svetelný prúd
Celková emisia svetelného prúdu vďaka zdroja svetla alebo systému.

32.    Svietidlo
Svietidlo s inštalovanými lampami a ďalšími príslušenstvami.

33.    Účinnosť svietidla
Celková svietivosť lámp vyjadrená v percentoch, ktorá je rozdielom svietidla a blokovaného, zbytočného svetla.

34.    Lux (lx)
SI (medzinárodná) jednotka svietivosti, alebo svetelný prúd dopadajúci na jednotku plochy, definovaný ako lumen na meter štvorcový (lm/ m2).
35.    Faktor výkonu
Činný výkon delený zdanlivým výkonom (tj produkt vstupného napätia a prúdu vodiča).

36.    Oprava výkonu faktora
Elektronické zariadenie, ako sú LED svietidlá, je systém induktorov, kondenzátory ovládajú výkonný faktor elektrických zariadení do ideálneho faktora 1,0.

37.    Modulácia impulznej šírky (PWM)
Metóda využívaná LED vodičmi, aby ovládala množstvo energie pre LED.  PWM pri vysokej frekvencii zapína a vypína LED, a s tým znižuje úroveň jasu k dosiahnutiu celkovej životnosti.

38.    Osvetlenie pevného telesa
Popis zariadení, ktoré neobsahujú pohyblivé časti alebo časti, ktoré môžu rozbiť, unikať, alebo znečistiť životné prostredie.

39.    Tepelný odpor (K / W)
Schopnosť vedenia tepla materiálu.

40.    Ultrafialové (UV)
Elektromagnetické žiarenie s kratšou vlnovou dĺžkou ako viditeľné svetlo.

41.    Užitočná životnosť
Množstvo svetla, ktoré svietidlo prináša v aplikácii, bez akéhokoľvek zbytočného svetla.


Koľko baliacich metód poznáme pre LED?
1. Lead foot
2. SMT
3. COB
4. SIP
5. Wafer lepenie

Aké výhody má biely LED?

V súčasnej dobe biele LED osvetlenie sa používa predovšetkým na ulici, v tuneloch a pri žiarivkových svetlách. V porovnaní s tradičným osvetlením, biela LED zdroj svetla v procese ukazuje mnoho výhod.  V nasledujúcich rokoch ďalšia generácia bielych LED osvetlení sa stane hlavným produktom v technike osvetlení.

Biely LED ako polovodičový zdroj svetla, sa podobá tradičného svetelného zdroja, ale jeho spotreba je len 20% na druhé.  Biely LED svetelný zdroj znižuje spotrebu energie konvenčného polovodičového vyžarujúceho svetla o 20%.

Detaily:

1.    Dlhá životnosť. Viac, ako 30.000 hodín, čo je 5 krát dlhšie, ako životnosť tradičného osvetlenia.
2.    Vysoká účinnosť a osvetlenie indexu podania farieb. Svetelná účinnosť je viac ako 100lm / W, svetlo má úzke spektrum, a vysoký CRI.
3.    Ľahká inštalácia. Špeciálne pre trubíc svetla. Netreba odstrániť štartér, dá sa priamo inštalovať svietidlo.
4.    Produktivita na nízkej plameni. 50 C°-ová emisia tepla pre letnú reguláciu teploty, a je schopné na pasívny tepelný prietok.
5.    Nízke náklady na údržbu.  V porovnaní s tradičnými osvetľovacími technikami, náklady na údržbu sú nižšie. Čiastočný neúspech neovplyvní celé fungovanie lampy.
6.    Energeticky úsporné. Viac ako 50% úspory energie, v porovnaní bežným osvetlením.
7.    Vysoká úroveň bezpečnosti. Bezpečná jazda napätia (nízke napätie), stabilné svetlo, žiadne bleskové svetlo a ultrafialové radiačné poškodenie.
8.    Okamžité spojenie. LED dióda bude okamžite reagovať, rovnaký LED sa mení v rôznych oblastiach prepojenia, dodáva viac svetelného výkonu. Pri použití samostatného napájania, zapnutie trvá menej ako 10 ms;
9.    Neexistuje žiadne svetelné znečistenie. LED smerový lúč je vhodný pre ovládanie svetelných efektov.
10.    Rozpad nízkeho svetla. Kvôli integrovaného designu svietidiel sa dá zabrániť opakovaniu použitej svetelnej energie. Farebná teplota môže byť nastavená tak, aby vyhovovala rôznym požiadavkám, ktoré poskytujú príjemný pocit.
11.    Zelená iniciatíva. Neobsahuje olovo, ortuť a iné škodlivé prvky, je veľmi šetrný k životnému prostrediu, žiadne znečistenie a UV žiarenie.

Ako už bolo spomenuté vyššie, LED dióda emitujúca biele svetlo má mnoho výhod. LED svetlá sú tzv tretej revolúcie v osvetlení histórii. V súčasnej dobe celý svet hľadá riešenie na problém ekonomického vývoja a nedostatok energie. Jeden spôsob, ako nájsť harmonickú rovnováhu medzi rozvojom ľudí a životného prostredia. Je dobre známy fakt, že polovodičový priemysel v budúcnosti vytvorí veľkú investičnú príležitosť.

V Číne 12% celkovej spotreby elektrickej energie tvorí osvetlenie. Vlastnosti LED lámp sú úspor energie, ochrana životného prostredia, dlhá životnosť, bezúdržbová aplikácia, ľahká kontrolovateľnosť. Čo sa týka efektívneho využívaniu energie, LED zdroj svetla je nová voľba, v ktorej je veľký potenciál, pokiaľ ide o emisii skleníkových plynov, a podmienkach zníženiu znečistenia. Funguje rovnako ako tranzistory, s jedným elektronickým ventilom. Alternatíva polovodičového osvetlenia spolu s tradičnými žiarivkami a fluorescenčnými lampami spustí obrovský vývoj.